برچسب:

عربستان سعودی

147 مطلب

انبارسازی نفت در عربستان برای سودجویی از تحریم‌های ضدایرانی

نفت ساز ناکوک زد

تگزاس سومین قدرت نفتی جهان می‌شود؟

کدام کشورها بیش‌ترین و کدام کم‌ترین نفت را تولید کردند؟

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 10