برچسب: فرزانه شرفبافی
10 مطلب

جزئیات قرض ۲۰ میلیارد تومانی هما

انجام پروازهای بدون تاخیر و ارتقای کیفیت خدمات از برنامه‌های ایران‌ایر است