برچسب:

فرودگاه امام خمینی (ره)

6 مطلب

آغاز پروازهای حج از صبح امروز

مقصد پرواز نجف ماهان تغییر یافت

توقف چهار ساعته پروازهای فرودگاه امام در روز ۱۴ خرداد