برچسب:

فرودگاه کابل

4 مطلب

ماجرای ظهور داعش خراسان چیست؟ / داعش به شرق ایران رسید؟

فرودگاه کابل ۴۸ ساعت بسته شد