برچسب:

فرونشست زمین

16 مطلب

بارندگی در ایران یک سوم متوسط جهانی / فرونشست در کدام استان‌ها بیشتر است؟

فرونشست، اصفهان را تهدید می‌کند

بیش از ۳ هزار هکتار بافت فرسوده در تهران / ۵۰ درصد بیمارستان‌های تهران بافت فرسوده است

ایران رتبه ۴ فرونشست زمین در دنیا / وضعیت فوق بحرانی است!

خطری برای 50 میلیون نفر ایرانی / لیست 18 استان در معرض خطر فرونشست

30 هزار چاه غیرمجاز در تهران

تهدید برج میلاد چقدر جدی است؟

خطر! این‌جا خانه نخرید

فرونشست ۲ متری زمین در جنوب تهران

  1. 1
  2. 2