برچسب:

فقر

47 مطلب

یک دهه گرفتاری ‌با حساب‌های اجاره‌ای / فقرایی که هویتشان را اجاره می‌دهند

بازار خرید و فروش اعضای بدن / کلیه ۱۵۰، ‌نیمی از کبد ۲۰۰ میلیون تومان!

ویروس کرونا چه تاثیری بر فقر جهانی دارد؟

برندگان جایزه نوبل اقتصاد 2019 معرفی شدند

اینجا کسی آرزویی ندارد / کودکانی که حتی شناسنامه ندارند / چابهار؛ توسعه پایدار گمشده

شکاف طبقاتی به اوج دهه ۹۰ رسید

پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای کاهش فشار اقتصادی ؛ دستفروشی قانونی شود

فقر مطلق یک میلیون نفر با پرداخت خسارات تصادف

فقر چطور در چین کاهش یافت؟

عده بسیاری از لبه خط فقر، به زیر خط فقر رفتند / دلارهای حمایتی دولت به دست مردم نرسید