برچسب:

فیبر نوری

4 مطلب

تجهیز خطوط لوله شرکت ملی گاز به ارتباطات فیبرنوری

اعتراض ژاپن به روسیه به خاطر پروژه‌ای در جزایر مورد مناقشه