برچسب:

قدرت خرید

31 مطلب

تاثیرات سیل بر اقتصاد چیست؟

گرانی بر تن بازار پوشاک

چند صفر از واحد پول ایران حذف می‌شود؟

آخرین رقم هزینه سبد معیشت کارگران اعلام شد

دولت با تدبیری جلوی نوسانات قیمت‌ها را بگیرد

کاهش ۳۰ درصدی مصرف بستنی و آبمیوه

قدرت خریدمزد بگیران ۳۰ درصد کاهش یافت

بررسی رابطه جیب مردم و حمایت از کالای داخلی

دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم

قدرت خرید کارگران کاهش یافت