خبر مهم : بنزین ۸۰۰۰ تومانی واقعیت دارد؟
برچسب:

قدرت خرید

36 مطلب

قدرت خریدمزد بگیران ۳۰ درصد کاهش یافت

بررسی رابطه جیب مردم و حمایت از کالای داخلی

دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم

قدرت خرید کارگران کاهش یافت

تزریق مستقیم نقدینگی به ایجاد شغل منجر نمی‌شود