برچسب: قطع برق
6 مطلب

سرقت تجهیزات هنگام قطع برق در البرز

برق ۶۰ سازمان پرمصرف تهران قطع شد

برنامه قطع احتمالی برق تهران برای امروز

۷۰۰ مورد قطع برق در تهران