برچسب:

قطع برق

8 مطلب

برق تهران دیگر قطع نمی‌شود

سرقت تجهیزات هنگام قطع برق در البرز

برق ۶۰ سازمان پرمصرف تهران قطع شد

برنامه قطع احتمالی برق تهران برای امروز

۷۰۰ مورد قطع برق در تهران