برچسب:

قولنامه

1 مطلب

قولنامه از معاملات ملکی حذف می شود