برچسب:

قیر

34 مطلب

دولت قصد دارد قیر رایگان را حذف کند

قیر رایگان برای دستگاه‌های اجرایی

وزارت راه با توزیع قیر رایگان مخالف است

رانت ‌قیر رایگان؛ ۲هزار میلیارد تومان

مصوبه قیر رایگان اصلاح می‌شود؟

سود طرح مجلس در جيب تاجران هندي

ماجرای توزیع قیر رایگان چیست؟

سلاطین قير باز می‌گردنند؟

دلیل مخالفت با طرح توزیع قیر رایگان چیست؟

توزیع قیر رایگان تجربه شکست خورده است

طرح توزیع قیر رایگان تصویب شد

ماجرای قیر رایگان و فسادهای گسترده پس از آن