برچسب:

قیمت گوشت قرمز

36 مطلب

حذف ارز دولتی قیمت گوشت را باثبات کرد!

قیمت گوشت در ماه رمضان گران نمی‌شود

قیمت گوشت ارزان شد

گوشت ارزان می‌شود

قیمت گوشت باز هم کاهش یافت

کاهش قیمت گوشت قرمز در یک سال

کاهش قیمت گوشت در راه است

کاهش محسوس قیمت گوشت قرمز در بازار

کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار

کاهش قیمت گوشت قرمز در فصل پاییز ادامه می‌یابد

کاهش ۲۰ هزار تومانی قیمت گوشت در بازار

آغاز روند کاهشی قیمت گوشت در بازار

عامل اصلی گرانی گوشت در بازار