برچسب:

مجسمه

2 مطلب

رونمایی از مجسمه منشور کوروش در آمریکا

مجسمه شیر سنگی در میدان حسن‌آباد نصب می‌شود