برچسب:

مذاکرات اروپا

3 مطلب

ماجرای خرید 15 میلیارد دلار نفت ایران توسط فرانسه چه بود؟

اروپا گام عملی بردارد وگرنه با قاطعیت به سمت اجرای گام دوم می‌رویم

آینده روابط بانکی منتظر مذاکرات اروپا