برچسب: مردم
8 مطلب

خانوارهای شهری ایران با این امکانات زندگی می‌کنند

شایعه بلوکه سپرده‌های بانکی مردم چقدر جدی است؟

درخواست مشترک مطبوعات از رئیس‌جمهور؛ گفتگو با مردم

تیم اقتصادی دولت میان‌دار و محور اصلی کار و تحرک در کشور است

با تولیدکنندگان متحد شوید نه دلالان

تامین کسری بودجه دولت از جیب مردم آثار منفی به دنبال دارد

سرنوشت توسعه میادین نفتی در دست مردم است