برچسب: مسافران نوروزی
11 مطلب

رشد استفاده مسافران نوروزی از قطار به ۹ درصد رسید

وزیر راه درباره ترافیک ورودی به تهران و البرز هشدار داد

خدمات ۱۴هزار راهدار در نوروز

افزایش مسافران نوروزی شهر تهران در سال جاری

آغاز بازدید نوروزی از حدود ۶ هزار جایگاه سوخت

۷ هشدار گمرکی به مسافران نوروزی برای سفرهای خارجی