برچسب:

مستمری

7 مطلب

افزایش پلکانی مستمری‌ها شکاف ایجاد می‌کند

تکذیب قطع مستمری خرداد مددجویان

توقف طرح پرداخت مستمری به کم‌درآمدها