برچسب:

مسکن مهر پردیس

44 مطلب

شرکت گاز در پروژه‌های مسکن مهر پردیس کم‌کاری کرد

استحکام مسکن‌های مهر تهران بررسی می‌شود

شرکت برق برای پردیس و پرند دست جنباند

کفگیر مسکن مهر پردیس به ته دیگ خورد

۷۶۰۰ مسکن مهر پردیس آماده است اما بدون آب و برق

مشکلات زیرساختی مسکن مهر پردیس برطرف شد

نگرانی‌های مسکن مهر پردیس به پایان رسید

افتتاح ۶۵۰ واحد مسکن مهر پردیس