برچسب:

مسکوک

3 مطلب

کاهش 2 هزار میلیاردی اسکناس‌های در دست مردم

تغییر عجیب در رفتار پولی مردم / اسکناس در دست مردم کم شد

روندی که ناگهان نزولی شد؛ کاهش 3 هزار میلیاردی اسکناس‌های در دست مردم