برچسب:

مطالبات چایکاران

15 مطلب

رشد ۱۰ درصدی تولید برگ سبز چای

رشد 11 درصدی تولید چای خشک در سال جاری

رشد ۱۴ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای

۸۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

آخرین اخبار در مورد چای

۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

پرداخت ۹۵ درصدی مطالبات چایکاران