برچسب: میوه شب عید
8 مطلب

نصف میوه‌های تنظیم بازاری توزیع شد

توزیع میوه ارزان برای شب عید آغاز شد

اعلام قیمت مصوب میوه شب عید

آغاز دپوی میوه شب عید توسط دولت

قیمت انواع میوه در بازار

۶۰ هزار تن میوه برای شب عید ذخیره شد

آغاز ذخیره‌سازی میوه شب عید