برچسب:

نظام جمهوری اسلامی

2 مطلب

نظام جمهوری اسلامی در بهترین موقعیت قرار دارد/ آمریکا در حال ضعیف‌تر شدن است

اپوزیسیون‌ تقلبی شغل ایرانی‌های بیکار در اروپا!