برچسب: نفت روسیه
19 مطلب

کاهش تولید نفت روسیه ادامه دارد

کاهش تولید نفت روسیه مطابق توافق اوپک

آمریکا به فکر تحریم نفتی روسیه افتاد

تولید نفت روسیه کاهش یافت

  1. 1
  2. 2