برچسب:

نفت روسیه

21 مطلب

ارزش ذخایر نفت روسیه دو برابر شد

کاهش تولید نفت روسیه ادامه دارد

کاهش تولید نفت روسیه مطابق توافق اوپک

آمریکا به فکر تحریم نفتی روسیه افتاد

تولید نفت روسیه کاهش یافت

  1. 1
  2. 2