برچسب:

نفوس و مسکن

13 مطلب

سایت سرشماری تا ۴ آذر فعال است

سرشماری حضوری تا ۲۸ آبان ادامه دارد

ثبت‌نام 46 درصد جمعیت ایران در سرشماری اینترنتی

تمدید ثبت نام اینترنتی سرشماری در مراکز استانها تا ساعت ۸ پنج شنبه

مشارکت بیش از ۶ میلیون خانوار در سرشماری اینترنتی

آخرین آمار از ثبت‌نام‌کنندگان سرشماری اینترنتی

تمدید ثبت‌نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن

ثبت نام سرشماری اینترنتی 10 میلیونی شد

میزان مشارکت استان ها در سرشماری اینترنتی + اسامی

مشارکت کم برخی استانها در سرشماری اینترنتی + اسامی

۵ درصد مردم در سرشماری اینترنتی شرکت کردند

ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی از مرز یک میلیون خانوار فراتر رفت

ثبت نام سرشماری اینترنتی از مرز 873 هزار خانوار گذشت