برچسب:

نماد

6 مطلب

نامه نگاری برای عرضه فوری زیرمجموعه‌های سایپا و ایران خودرو در بورس

حقوقی‌ها بازار سهام را به دست گرفتند / کدام نمادها بیشتر حمایت می‌شوند؟

تشریح چگونگی محاسبه غرامت بانک ملت از دولت انگلیس

جزئیات عرضه اولیه «رنیک» / یک زیرمجموعه بنیاد مستضعفان به فرابورس می‌آید

نگاهی به بودجه و عملکرد فلزی‌ها

نمادهای بورسی در صف اخراج