برچسب:

نمایشگاه بین المللی

2 مطلب

سهام نمایشگاه‌ها به بخش‌خصوصی واگذار نمی‌شود