موضوعات داغ:
برچسب: نمایشگاه بین المللی
2 مطلب

سهام نمایشگاه‌ها به بخش‌خصوصی واگذار نمی‌شود