برچسب:

نیشکر

10 مطلب

بازار شکر متعادل می‌شود

تا پایان سال نیازی به واردات شکر نداریم

ثبات بازار شکر حفظ شده است

کشت و صنعت نیشکر به تدریج می‌میرد

خشکسالی به دامن اراضی نیشکر زده است

عملیات کشت نیشکر آغاز شد