برچسب:

هدفمندی یارانه ها

9 مطلب

نسخه جدید برای یارانه‌های مردم / یارانه‌ها چه تغییری می‌کنند؟

گروه‌های کم‌برخوردار شناسایی می‌شوند

جزئیات پرداخت منابع نقدی هدفمندی یارانه‌ها

وضعیت یارانه نقدی در سال ۱۴۰۰

چقدر از درآمد افزایش قیمت بنزین به جیب مردم رفت؟