برچسب:

همسان سازی

4 مطلب

سرنوشت همسان‌سازی حقوق‌ها به کجا رسید؟ / سود شستا را به بازنشسته‌ها بدهید

کدام گروه بازنشستگان مشمول همسان‌سازی هستند؟