برچسب:

هندوستان

7 مطلب

جزئیاتی درباره کرونای جهش یافته در هند

قحطی و گرسنگی در چه کشورهایی هرگز رخ نمی‌دهد؟

۵ کشور اصلی صادرات غیرنفتی ایران

خرید نفت هند از ایران نصف می‌شود

کاهش ۹ درصدی فعالیت بنادر کشور

هند، مشتری استراتژیک نفت ایران