برچسب:

هیات وزیران

59 مطلب

لزوم حمایت از سرمایه‌گذران داخلی و خارجی در مناطق آزاد

سخنان رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت

ماموریت‌های متولیان دولتی برای مقابله با کم‌آبی آغاز شد

موافقت هیئت دولت با تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی

معافیت مشروط ۲ ساله حق بیمه کارفرمایان