برچسب:

واحدهای صنعتی

31 مطلب

تولید خودرو افزایش یافت

تعطیلی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی چقدر واقعیت دارد؟

هیچ بنگاه صنعتی به دلیل کرونا تعطیل نشده است

تهدید تعطیلی بنگاه‌ها پس از گرانی بنزین / آمار تعطیلی بنگاه‌های صنعتی محرمانه است

معرفی صنایع پرطرفدار برای سرمایه‌گذاران

اولویت‌های استراتژیک توسعه صنعتی کشور تعیین شده است / ضرورت تامین مالی مناسب برای تکمیل ظرفیت خالی واحدها و ظرفیت‌های تولیدی خودکفایی کشور/ طرح تامین مالی صنایع پیشران

فشار مالیاتی بر روند تعطیلی بنگاه‌های صنعتی چقدر تاثیرگذار است؟

کمبود مواد اولیه در واحدهای صنعتی

کدام صنایع در زمان تشدید تحریم‌ها احیا شده‌اند؟

اجاره سوله در شهرک‌های صنعتی مجاز نیست

سال 98 وضعیت بنگاه‌های صنعتی بهتر خواهد شد؟