برچسب:

وزارت صنعت

378 مطلب

این خودروها نایاب شدند! ‏

درخواست افزایش ۳۰ درصدی قیمت لاستیک

استراتژی توسعه صنعتی تهیه شود

بازار نفت ایران در بودجه 98 ویژه دیده شود

گرانی مصرف لبنیات را ۲۰ درصد کاهش داد