برچسب:

وزیر

10 مطلب

حقوق وزرا و نمایندگان مجلس چقدر است؟

ابراز رضایت واعظی از رای اعتماد دوباره مجلس به سه وزیر

تلگرام را بومی می‌کنم

از فرنگ برگشته‌هایی که وزیر شدند