برچسب:

وزیر

9 مطلب

ابراز رضایت واعظی از رای اعتماد دوباره مجلس به سه وزیر

تلگرام را بومی می‌کنم

از فرنگ برگشته‌هایی که وزیر شدند