برچسب:

وزیر نیرو

193 مطلب

استارت همکاری ایران و ارمنستان در زمینه آب و برق زده شد

افزایش تعرفه، راهکار سرمایه‌گذاری در بخش آب

رشد مصرف برق یک بیماری است

کمبود تولید برق نداریم

حذف ۵۰ سد به دلیل عدم رعایت مشخصات فنی

وضعیت منابع آبی کشور در حد فاجعه است

  1. 1
  2. 10
  3. 11
  4. 12
  5. 13