برچسب: پارس جنوبی
177 مطلب

در تولید بنزین، گازوییل و گاز خودکفا شدیم

تولید روزانه گاز کشور ۱۴.۲ میلیون مترمکعب افزایش یافت

بازبینی پرونده ایران در پارس جنوبی

زمان وفای عهد دلواپسان نفتی فرا رسید

نصب نخستین سکوی فاز ۱۳ پارس جنوبی

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 12