برچسب:

پالایشگاه

94 مطلب

ارائه روشی نوین برای حذف یکی از آلاینده‌های صنایع بزرگ

افزایش ظرفیت تولید در پارس جنوبی به ۶۹۰ میلیون مترمکعب

توزیع بنزین سوپر به روال عادی بازگشت

نصب شش سکو در فازهای در حال توسعه پارس جنوبی

تولید گاز فازهای ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی آغاز شد

رسیدن ظرفیت تولید گاز فاز ۱۳ پارس جنوبی به بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب در روز