موضوعات داغ:
برچسب: پایانه نفتی
3 مطلب

خطوط لوله قدیمی نفت بازرسی و تخلیه می‌شوند