برچسب: پرداخت تسهیلات
41 مطلب

۱۰۰ میلیارد ریال دیگر به مازندران و گلستان اختصاص یافت

سهم مسکن از وام‌های بانکی؛ هر ماه ۴ هزار میلیارد تومان