برچسب: پروازها
9 مطلب

جریمه لغو و تاخیر پروازها به جیب چه کسی رفت؟

توقف چهار ساعته پروازهای فرودگاه امام در روز ۱۴ خرداد

تاخیر ۴۹ درصدی پروازها در اسفند ۹۶