برچسب: پروازها
8 مطلب

توقف چهار ساعته پروازهای فرودگاه امام در روز ۱۴ خرداد

تاخیر ۴۹ درصدی پروازها در اسفند ۹۶