برچسب: پست بانک ایران
4 مطلب

زیانی به حجم کل پول‌های در دست مردم / ۹ بانکی که زیان‌‌دهی وحشتناکی دارند

موارد مشکوک مالی در کارنامه یک بانک دولتی / بانکی که ۴ برابر سرمایه خود، زیان انباشته دارد

بانکی که نصف سرمایه‌اش، زیان انباشته دارد

رکورد حقیقی‌ها در بورس تهران