برچسب:

پست بانک ایران

5 مطلب

چرا پست بانک پول کمی از فروش سهام عدالت را واریز کرده است؟

زیانی به حجم کل پول‌های در دست مردم / 9 بانکی که زیان‌‌دهی وحشتناکی دارند

موارد مشکوک مالی در کارنامه یک بانک دولتی / بانکی که 4 برابر سرمایه خود، زیان انباشته دارد

بانکی که نصف سرمایه‌اش، زیان انباشته دارد

رکورد حقیقی‌ها در بورس تهران