برچسب:

پول ملی

60 مطلب

بازگشت قران به نظام پولی کشور / سکه‌های ۲ تومانی جایگزین اسکناس ۲ هزار تومانی می‌شود

قیمت اجناس بعد از حذف چهار صفر از پول ملی چه می‌شود؟

ریال تومان می‌شود

اتفاقات پس از تغییر واحد پولی ملی به روایت مطبوعات

عوامل موثر بر ارزش پول ملی چیست؟

ارائه نسخه‌ای برای مقابله با بحران ارزی / ثبات بازار ارز خطرناک است!

واگذاری‌های عجیب‌و‌غریب و صفرهای مسئله‌ساز

چرا حذف 4 صفر دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند؟

آثار اقتصادی حذف صفر از پول ملی / مخالفت نمایندگان با شفافیت عملکردشان