برچسب: پول ملی
56 مطلب

اتفاقات پس از تغییر واحد پولی ملی به روایت مطبوعات

عوامل موثر بر ارزش پول ملی چیست؟

ارائه نسخه‌ای برای مقابله با بحران ارزی / ثبات بازار ارز خطرناک است!

واگذاری‌های عجیب‌و‌غریب و صفرهای مسئله‌ساز

چرا حذف ۴ صفر دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند؟

آثار اقتصادی حذف صفر از پول ملی / مخالفت نمایندگان با شفافیت عملکردشان

تجربه حذف صفر دیگر کشورها چقدر موفقیت‌آمیز بوده است؟

حذف ۴ صفر درمانی برای اقتصاد بیمار است؟

حذف چهار صفر از پول ملی چقدر جدی است؟