برچسب:

پکن

14 مطلب

تعریف سیستم جدید بانکی میان ایران و چین

پکن حامي روابط تجارت با ايران است

پکن خرید نفت از آمریکا را متوقف می‌کند

وزیر امور خارجه ایران وارد پکن شد

تلاش غرب برای تهدید چین

روابط تهران و پکن در حوزه نفت و بانکی گسترش می‌یابد