برچسب:

پیش بینی اقتصاد

3 مطلب

در سال انتخابات نرخ رشد اقتصادی چه می‌شود؟

اقتصاد ایران سال 1400 چگونه خواهد بود؟ / چند سناریو اقتصادی در دوره بایدن

صنعت در سال ۹۹ چه وضعیتی خواهد داشت؟