برچسب:

پیش‌بینی هفتگی بورس

44 مطلب

پیش‌بینی هفتگی بورس از نظر کارشناسان بازار سهام

بورس هفته بعد چه می‌شود؟

پیش‌بینی بورس در آغاز مهر ماه / کدام گروه‌ها پیشتاز خواهند بود؟

روزهای خوش بورسی ادامه دارد / امید به رشد کدام سهم‌ها بیشتر است؟

پیش‌بینی سبز کارشناسان از روند بورس در هفته جاری

ناامیدی کارشناسان از رشد بورس در هفته جاری / تک‌سهم‌ها پیشروهای بازار خواهند بود

نگاه مثبت کارشناسان به روند صعودی بورس

پیش‌بینی متفاوت کارشناسان و روند مبهم بورس در هفته جاری

پیش‌بینی‌ متفاوت تحلیلگران بورسی از روند شاخص / کدام گروه‌ها چشم‌انداز بهتری دارند؟

هفته کم‌تحرک بازار سهام در پیش‌بینی کارشناسان بورسی

تردید کارشناسان بورسی در رشد شاخص این هفته

چشم‌انداز مثبت کارشناسان به بورس در هفته جاری

نگاه خاص کارشناسان بورسی به گروه بانکی و خودرویی در هفته جاری