برچسب:

چایکاران

58 مطلب

خرید تضمینی برگ سبز چای به ۱۲۳ هزار تن رسید

رشد ۱۴ درصدی خرید تضمینی برگ سبز چای

بزرگترین چایکاران جهان کدامند؟

۸۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

۷۰ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شد

خرید برگ سبز چای به ۳۲ هزار تن رسید

صادرات چای هندی به ایران افزایش یافت