برچسب:

کارت رفاهی

7 مطلب

طرح رئیسی برای معیشت خانوارها / افزایش حقوق، یارانه یا سهام عدالت؟

پرداخت کارت رفاهی سهام عدالت شروع شد؟

مبلغ وام سهام عدالت کمتر شد؟

وام سهام عدالت بگیریم یا نگیریم؟

چگونه با سهام عدالت، وام ۷ میلیونی بگیریم؟

شرایط دریافت کارت رفاهی / کارت رفاهی به چه کسانی می‌‌رسد؟

اختصاص وام ۷ میلیون تومانی به دارندگان سهام عدالت