برچسب: کارت قرمز
1 مطلب

سه میلیون برای پاک کردن کارت قرمز