برچسب:

کارگر

84 مطلب

نیمی از کارگران نسخه قرارداد ندارند

چند نفر از کارگران متروپل بیمه بودند؟

امسال ۱ میلیون نفر شاغل می‌شوند

جدیدترین خبر درباره حقوق کارگران

افزایش قدرت خرید کارگر به نفع کارفرما یا کارگر؟

حداقل حقوق کارگر در ترکیه چقدر است؟

ثبت‌نام ۴۷۰ موسسه در سامانه جامع کاریابی

افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۱ چقدر است؟

  1. 1
  2. 2
  3. 6